İSLAMSIZ ALEVİLİK Mİ?

Hulusi Yılmaz

Yaklaşık son on yıldır Alevilik Türkiye'de en. çok yazılıp, çizilen ve tartışılan konulardan biri oldu. Özellikle de Sivas ve İstanbul-Gazi siyasi provokasyonlarından sonra. Tv, radyo, gazete, dergi ve kitaplarda kimileri Aleviliği Zerdüştlük dairesi içinde tasavvur ederken, kimileri İslâm'ın dışında gördü. Bu anlayışlar her ne kadar ilmi dayanaklardan hareket ediliyormuş gibi gösterilmeye çalışılsa da Alevilik adına konuşulurken bir şeyler unutuldu. Özellikle de Alevilerin kendilerini İslam dairesi içinde hissedip etmedikleri hususu göz ardı edildi. Yani, Alevilerin kendilerini Müslüman olarak görüp görmedikleri kendilerine sorulmadı. Bugün, hangi Alevi'ye sararsınız sorun, mutlaka Müslüman olduğunu söyleyecektir. Bunun aksi olan, bizzat kendilerinin diliyle, mutlaka "gavur" dur. "Ateist" kelimesi bu insanların lugatında yoktur.

Fakat, Alevilik adına örgütleşen bazı şehirli dernekler, Alevilik inancını görmezden gelen, Aleviliği siyasi bir hareketin motivatörü gibi gören bu dernekler (Pir Sultancılar gibi) ve üyelerinin çoğunluğu Allah inancından yoksundur. -inançlı, fakat aldatılan kardeşlerimizi tenzih ediyorum.-Üyelerinin kendilerince düşman seçtiği bazı kimselere, özellikle dine ve devlete karşı bir takım tehlike oluşumlara yöneltmektedirler. Ateist olmaları güya çağdaşlıklarının göstergesidir. Bu insanların Aleviliği temsil etmesi ve akıllarınca Sünni İslam'a karşı Aleviliği korumaları mümkün değildir. (Gerçi onlar sadece Sünni İslama değil Alevi İslam'a da karşıdırlar. Ahirete de Cennet'e de inanmazlar, dini afyon sanırlar.) İnanmadıkları, bilmedikleri, tanımadıkları Aleviliği sözde korumaları ve ihya etmeleri nasıl olacaktır? Onlar için en iyi Alevi Allah'ı tanımayan Alevidir. Yani dinsiz Alevi... Bu ne biçim Alevilik ise??. Tıpkı Ali'siz Alevilik gibi, İslamsız Alevilik...

Aklı selim Aleviler, Aleviliği İslâm'ın içinde görür. Ve Allah'a inancın mutluluğunu yaşar; bunun sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır.

Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle biliriz, böyle yaşarız.

Böyle de yaşayacağız. Akıl, mantık, ilim,insaf, ölçü, basiret, bunu böyle söylüyor ...

Akıl ve ilim ufukaraları gölgeletmesin yeter...

   Makalelere Git / Sonraki Makaleye Git /   Ana Sayfaya Git